revendicari, restituiri, legea Voiculescu 


Sunati cu incredere!

 

Vodafone:  0724 110 944

 

 

Avocat consultanta juridica

Articole recomandate

Proprietatea indiviza fortata si perpetua.

vezi detalii »

O.U.G. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

vezi detalii »

Codul de Procedura Penala. Art. 361-414 ( Caile de atac)

vezi detalii »

Ultimele articole

Intreprinderea individuala

  Intreprinderea individuala este definita ca o intreprindere economica, fara personalitate juridica, organizata de catre un intreprinzator persoana fizica. Intreprinderea individuala trebuie sa aiba un sediu profesional pe teritoriul Romaniei, detinind un drept de ...

citeste »

Legea Voiculescu- Legea 1/2009 pentru modificarea si completarea Legii 10/2001

 
Legea Voiculescu- Legea 1/2009 pentru modificarea si completarea Legii 10/2001


Comanda acum!
   tel. 0724 110 944.

 

 

Contacteaza-ne!

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile pretuate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. — (1) Imobilele preluate in mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat in baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si nerestituite se restitute in natura sau in echivalent, cand restituirea in natura nu mai este posibila, in conditiile prezentei legi."

2. La articolul 2, alineatul (2) se abroga.

3. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si persoanelor ale caror averi au fost dobandite ilicit, in conformitate cu hotararile instantelor judecatoresti pronuntate pana la 6 martie 1945. Atat anexa nr. 1 la prezenta lege, cat si hotararile judecatoresti respective se afiseaza pe pagina de internet a autoritatii publica cu atributii in domeniul retrocedarilor."

4. La articolul 7, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Nu se restituie in natura, ci doar in echivalent, imobilele care au fost instrainate in baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, cu respectarea conditiilor cerute de lege."

5. La articolul 7, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Nu se restituie in natura terenurile aferente imobilelor care au fost instrainate in temeiul dispozitiilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare."

6. La articolul 18, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) imobilul a fost instrainat cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare."

7. La articolul 20, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. — (1) Persoanele care au primit despagubiri in conditiile Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, pot solicita restituirea in natura numai in cazul in care imobilul nu a fost vandut pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si numai dupa returnarea sumei reprezentand despagubirea primita actualizata cu indicele de inflatie.
(2) In cazul in care imobilul a fost vandut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, persoana indreptatita are dreptul numai la masuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piata corespunzatoare a intregului imobil, teren si constructie, stabilita potrivit standardelor Internationale de evaluare. Daca persoanele indreptatite au primit despagubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, ele au dreptul la diferenta dintre valoarea incasata, actualizata cu indicele inflatiei, si valoarea corespunzatoare de piata a imobilului."

8. La articolul 20, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)—(23), cu urmatorul cuprins:
"(21) In cazul in care imobilul a fost vandut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, chiriasii care au cumparat cu buna-credinta imobilele in care locuiau si ale caror contracte de vanzare-cumparare au fost desfiintate, fie ca urmare a unei actiuni in anulare, fie ca urmare a unei actiuni in revendicare, prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, au dreptul la asigurarea cu prioritate a unei locuinte din fondurile de locuinte gestionate de consiliile locale si/sau de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor (Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor a fost reorganizat in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei).
(22) Persoanele prevazute la alin. (21) au dreptu. de a locui cu chirie in aceste imobile si de a le cumpara, suma pe care au platit-o pentru cumpararea imobilului nationalizat si care ulterior a fost restituit proprietarului constituindu-se, prin actualizare la nivelul pietei, avans la noul imobil.
(23) Pana la realizarea acestor locuinte, chiriasii evacuati pot beneficia de atribuirea cu chirie a unor locuinte din fondul de imobile disponibil aflat in proprietatea sau in administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat». Chiria pentru aceste locuinte va fi stabilita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare."

9. Articolul 43 se abroga.

10. La articolul 45, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Actele juridice de instrainare, inclusiv cele facute in cadrul procesului de privatizare, avand ca obiect imobile preluate fara titlu valabil, considerate astfel anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt lovite de nulitate absolute, in afara de cazul in care actul a fost incheiat cu buna-credinta."

11. La articolul 45, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Contractele de vanzare-cumparare incheiate in temeiul Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, sunt acte autentice si constituie titlu de proprietate opozabil de la data incheierii acestora."

12. La articolul 45, alineatul (3) se abroga.

13. La articolui 46, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Persoana indreptatita are obligatia de a urma calea prevazuta de prezenta lege, dupa intrarea acesteia in vigoare. Prevederile prezentei legi se aplica cu prioritate."

14. La articolul 48, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Indiferent daca imobilul a fost preluat cu titlu valabil sau fara titlu, obligatia despagubirii prevazuta la alin. (1) revine persoanei indreptatite."

15. La articolul 48, alineatul (3) se abroga.

16. La articolul 50, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Cererile sau actiunile in justitie avand ca obiect restituirea pretului de piata al imobilelor, privind contractele de vanzare-cumparare incheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, care au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, sunt scutite de taxele de timbru."

17. La articolul 50, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Restituirea pretului prevazut la alin. (2) si (2^1) se face de Ministerul Economiei si Finantelor (activitatea si structurile specializate pe domeniul economic au fost preluate de la Ministerul Economiei si Finantelor de catre Ministerul Economiei, iar activitatea si structurile specializate pe domeniul finantelor au fost preluate de la Ministerul Economiei si Finantelor de catre Ministerul Finantelor Publice) din fondul extrabugetar constituit in temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare."

18. Dupa articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 50^1. — (1) Proprietarii ale caror contracte de vanzare-cumparare, incheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile au dreptul la restituirea pretuiui de piata al imobilelor, stabilit conform standardelor Internationale de evaluare.
(2) Valoarea despagubirilor prevazute la alin. (1) se stabileste prin expertiza."

Art.II
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica Normele metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 1 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 250/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 3 aprilie 2007.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentui Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Legea 10/ 2001, Art. 1-20 (Dispozitii generale, Conditii, Restituirea in natura sau prin echivalent) Legea 10/ 2001, Art. 1-20 (Dispozitii generale, Conditii, Restituirea in natura sau prin echivalent) Contacteaza-ne!

Legea 10/ 2001, Art. 1-20 (Dispozitii generale, Conditii, Restituirea in natura sau prin echivalent)


 

Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 (1) Imobilele preluate in mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat in baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si nerestituite, se restituie, in natura, in conditiile prezentei ...


vezi mai multe detalii despre "Legea 10/ 2001, Art. 1-20 (Dispozitii generale, Conditii, Restituirea in natura sau prin echivalent)"

Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare Contacteaza-ne!

Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare


 

Capitolul 1 - Creditul ipotecar si garantarea lui Art. 1 In conditiile prezentei legi, creditul ipotecar pentru investitii imobiliare desemneaza acel tip de credite acordate de institutii financiare autorizate, destinat sa finanteze construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativa, industriala sau comerciala. Art. 2 Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare se acorda pe ...


vezi mai multe detalii despre "Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare"

Legea 10/2001. Art.21-52 (Proceduri de restituire) Legea 10/2001. Art.21-52 (Proceduri de restituire) Contacteaza-ne!

Legea 10/2001. Art.21-52 (Proceduri de restituire)


 

Capitolul III - Proceduri de restituire Art. 21 (1) Imobilele - terenuri si constructii - preluate in mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt detinute la data intrarii in vigoare a prezentei legi de o regie autonoma, o societate sau companie nationala, o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice ...


vezi mai multe detalii despre "Legea 10/2001. Art.21-52 (Proceduri de restituire)"
..

Drept civil: Codul civil Cod de procedura civila Legi civile Ultima ora drept civil Modele de contracte si actiuni. Termeni si notiuni.
Drept penal: Codul penal Codul de procedura penala Legi speciale Ultima ora drept penal Modele de cereri si plangeri penale
Dreptul Familiei: Codul familiei Legi dreptul familiei Ultima ora dreptul familiei Modele de cereri si actiuni
Drept comercial: COD CAEN Legi drept comercial Ultima ora drept comercial Constituiri , modificari societati comerciale Modele acte
Dreptul Muncii: Codul muncii Legi dreptul muncii Ultima ora dreptul muncii Modele de cereri , actiuni si contestatii
Insolventa: Legislatie Informatii utile
CEDO: Conventia CEDO Jurisprudenta CEDO Informatii utile
Proprietate intelectuala: Legislatie Informatii utile
Legislatia protectiei consumatorului: Legi protectia consumatorului Informatii utile
Legislatia asigurarilor de sanatate: Legi asigurare sanatate Informatii utile
Legislatie rutiera: Legea circulatiei Regulamentul de punere in aplicare Plangeri contraventionale
Cereri si actiuni: Procedura civila- cereri Actiuni drept civil Actiuni dreptul familiei Actiuni in Dreptul Muncii Actiuni in contencios administrativ Procedura penala- cereri
Modele contracte: Contract de imprumut Contract de comodat
Noutati legislative: Legi Hotarari ale Guvernului Ordonante ale Guvernului
Informatii utile: Adrese utile
revendicari, restituiri, legea Voiculescu 
Creat de realizare-site-uri.ro