Sunati cu incredere!

 

Vodafone:  0724 110 944

 

 

Avocat consultanta juridica

Articole recomandate

Codul de Procedura Penala. Art. 361-414 ( Caile de atac)

vezi detalii »

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 263/2010

  • Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 263/2010
vezi detalii »

Codul de Procedura Civila nou. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila, Art. 92-174

  • Codul de Procedura Civila nou. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila, Art. 92-174
vezi detalii »

Ultimele articole

Intreprinderea individuala

  Intreprinderea individuala este definita ca o intreprindere economica, fara personalitate juridica, organizata de catre un intreprinzator persoana fizica. Intreprinderea individuala trebuie sa aiba un sediu profesional pe teritoriul Romaniei, detinind un drept de ...

citeste »

Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, legea nr. 9/2008

 

Comanda acum!
   tel. 0724 110 944.

 

 

Contacteaza-ne!

Articol unic
Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - Detinatorii de animale au obligatia de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare si de zooigiena privind adapostirea, hranirea, ingrijirea, reproductia, exploatarea, protectia si bunastarea animalelor."
2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - Detinatorii de animale au obligatia de a avea un comportament lipsit de brutalitate fata de acestea, de a asigura conditiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona si/sau izgoni"
3. La articolul 5, dupa litera d) a alineatului (1) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) asistenta medicala."
4. La articolul 5, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Detinatorilor de animale le este interzis sa aplice rele tratamente si cruzimi."
5. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) In sensul prezentei legi, prin rau tratament se intelege comportamentul brutal, abuzul in utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum si neasigurarea conditiilor prevazute la art. 5 alin. (1).
(2) In sensul prezentei legi, prin cruzime fata de animale se intelege:
a) omorarea animalelor, cu intentie;
b) practicarea tirului pe animale domestice sau captive;
c) organizarea de lupte intre animale sau cu animale;
d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;
e) folosirea de animale pentru expozitii, spectacole, publicitate, realizare de filme si in scopuri asemanatoare, daca aceste activitati le provoaca suferinte fizice si psihice, afectiuni sau raniri;
f) abandonarea si/sau alungarea unui animal a carui existenta depinde de ingrijirea omului;
g) administrarea de substante destinate stimularii capacitatilor fizice ale animalelor in timpul competitiilor sportive, sub forma dopajului;
h) maltratarea si schingiuirea animalelor;
i) interventiile chirurgicale destinate modificarii aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, sectionarea corzilor vocale, ablatia ghearelor, coltilotul ciocului si dintilor;
j) provocarea de suferinte fizice si psihice prin orice mijloace;
k) despartirea puilor de mama pana la varsta de minimum opt saptamani de viata;
l) capturarea animalelor prin alte metode decat cele prevazute de lege;
m) folosirea armelor cu tranchilizant in alte situatii decat pentru imobilizarea animalelor."
6. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu urmatorul cuprins:
"Art. 61. - Abandonul consta in lasarea unui animal aflat in proprietatea si ingrijirea omului, pe domeniul public, fara hrana, adapost si tratament medical."
7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - Animalele folosite in scopuri experimentale sunt supuse unor reguli de protectie specifice, fara a li se provoca suferinte inutile."
8. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu urmatorul cuprins:
"Art. 71. - Este interzisa eutanasierea cainilor, a pisicilor si a altor animale, cu exceptia animalelor cu boli incurabile constatate de medicul veterinar."
9. La articolul 9, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Detinatorii de animale pot detine animale salbatice pe o perioada determinata de timp, in vederea ingrijirii si recuperarii fizice, pentru animalele aflate in impas de supravietuire, cu acordul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor."
10. La articolul 14, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - (1) Transportatorii au obligatia de a transporta animalele in conditii corespunzatoare, in functie de specie, stare fiziologica, sex, varsta, categorie de productie, pentru a evita ranirea ori epuizarea fizica si/sau psihica a acestora."
11. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Comisia de organizare a competitiilor si/sau de arbitraj va cuprinde obligatoriu si un reprezentant al organizatiilor de protectie a animalelor."
12. La articolul 17, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Interventiile chirurgicale se efectueaza in spatii autorizate, cu exceptia situatiilor in care interventia se impune la fata locului."
13. Titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:
"Sacrificarea si uciderea animalelor"
14. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - Animalele nu vor fi supuse unor suferinte inutile in cazul sacrificarii sau uciderii."
15. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - Sacrificarea si uciderea animalelor se vor efectua cu respectarea prevederilor legale specifice in vigoare."
16. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - Prevederile art. 20 nu se aplica animalelor care, datorita unor accidente sau boli, trebuie sacrificate ori ucise imediat."
17. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22. - Animalele pot fi folosite pentru cercetare stiintifica, diagnosticarea de boli, producerea unor medicamente sau produse biologice, atunci cand obiectivul activitatii nu poate fi atins prin alte metode ce nu implica folosirea animalelor."
18. La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Constituie infractiuni urmatoarele fapte:
a) detinerea si comercializarea de animale salbatice de catre persoane fizice si juridice neautorizate, cu exceptia gradinilor zoologice;
b) folosirea animalelor pentru cersetorie, in scopul obtinerii de foloase necuvenite;
c) faptele prevazute la art. 6;
d) organizarea de lupte intre animale sau cu animale;
e) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea."
19. La articolul 23, literele a) si b) ale alineatului (2) vor avea urmatorul cuprins:
"a) cele de la lit. a), cu amenda de la 800 lei la 1.000 lei;
b) cele de la lit. b)-e), cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei."
20. La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Infractiunile prevazute la alin. (11) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele de la lit. a), cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda penala de la 500 lei la 10.000 lei si confiscarea animalelor;
b) cele de la lit. b), cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda penala de la 500 lei la 6.000 lei si confiscarea animalelor;
c) cele de la lit. c), cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda penala de la 1.000 lei la 10.000 lei si confiscarea animalelor;
d) cele de la lit. d), cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda penala de la 1.000 lei la 2.000 lei si confiscarea animalelor;
e) cele de la lit. e), cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda penala de la 500 lei la 2.000 lei si confiscarea animalelor."
21. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. - In cazul savarsirii de doua ori a faptelor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a) si b) de catre proprietarul animalelor, pe langa amenda contraventionala se aplica si masura confiscarii animalelor. In acest caz, toate animalele vor fi cazate in adaposturi care functioneaza pe langa consiliile locale, in vederea adoptiei sau a valorificarii, in conditiile legii."
22. Dupa articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu urmatorul cuprins:
"Art. 241. - In cazul constatarii unei infractiuni, instanta poate dispune pe seama proprietarului interdictia de a detine animale pe o perioada de 5 ani."
23. La articolul 26, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin organele abilitate, in colaborare cu reprezentantii organizatiilor de protectie a animalelor, monitorizeaza aplicarea prezentei legi."
24. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu urmatorul cuprins:
"Art. 261. - Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba in termen de 60 de zile, prin ordin comun al ministrului internelor si reformei administrative si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, cu consultarea reprezentantilor organizatiilor de protectie a animalelor."
25. Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu urmatorul cuprins:
"Art. 271. - (1) Radiodifuziunea si Televiziunea Romana promoveaza programe de protectie a animalelor.
(2) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in cadrul orelor de educatie civica, va promova actiuni de protectie a animalelor."

Legea nr 205/2004 privind protectia animalelor Legea nr 205/2004 privind protectia animalelor Contacteaza-ne!

Legea nr 205/2004 privind protectia animalelor


 

Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 (1) Prezenta lege reglementeaza masurile necesare pentru asigurarea conditiilor de viata si bunastare ale animalelor cu sau fara detinator. (2) Gestionarea populatiei canine fara stapan de pe teritoriul Romaniei se reglementeaza prin lege speciala. Art. 2 In sensul prezentei legi, prin detinator de animale ...


vezi mai multe detalii despre "Legea nr 205/2004 privind protectia animalelor "

Legea Educatiei Nationale 1/2011 Legea Educatiei Nationale 1/2011 Contacteaza-ne!

Legea Educatiei Nationale 1/2011


 

Legea educatiei nationale. Legea nr. 1/2011 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Titlul I - Dispozitii generale Art. 1Prezenta lege asigura cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului roman a dreptului fundamental la invatatura pe tot parcursul vietii. Legea reglementeaza ...


vezi mai multe detalii despre "Legea Educatiei Nationale 1/2011"

Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. Mica Reforma a Justitiei. Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. Mica Reforma a Justitiei. Contacteaza-ne!

Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. Mica Reforma a Justitiei.


 

Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. Legea 202/2010Mica reforma a Justitiei Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26 octombrie 2010 Legea micii reforme in Justitie Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege Art. I. — Codul de procedura civila, republicat in Monitorul Oficial nr. ...


vezi mai multe detalii despre "Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. Mica Reforma a Justitiei."
..

Drept civil: Codul civil Cod de procedura civila Legi civile Ultima ora drept civil Modele de contracte si actiuni. Termeni si notiuni.
Drept penal: Codul penal Codul de procedura penala Legi speciale Ultima ora drept penal Modele de cereri si plangeri penale
Dreptul Familiei: Codul familiei Legi dreptul familiei Ultima ora dreptul familiei Modele de cereri si actiuni
Drept comercial: COD CAEN Legi drept comercial Ultima ora drept comercial Constituiri , modificari societati comerciale Modele acte
Dreptul Muncii: Codul muncii Legi dreptul muncii Ultima ora dreptul muncii Modele de cereri , actiuni si contestatii
Insolventa: Legislatie Informatii utile
CEDO: Conventia CEDO Jurisprudenta CEDO Informatii utile
Proprietate intelectuala: Legislatie Informatii utile
Legislatia protectiei consumatorului: Legi protectia consumatorului Informatii utile
Legislatia asigurarilor de sanatate: Legi asigurare sanatate Informatii utile
Legislatie rutiera: Legea circulatiei Regulamentul de punere in aplicare Plangeri contraventionale
Cereri si actiuni: Procedura civila- cereri Actiuni drept civil Actiuni dreptul familiei Actiuni in Dreptul Muncii Actiuni in contencios administrativ Procedura penala- cereri
Modele contracte: Contract de imprumut Contract de comodat
Noutati legislative: Legi Hotarari ale Guvernului Ordonante ale Guvernului
Informatii utile: Adrese utile
 
Creat de realizare-site-uri.ro