infractiuni fals, siguranta publica 


Sunati cu incredere!

 

Vodafone:  0724 110 944

 

 

Avocat consultanta juridica

Articole recomandate

Etapele dizolvarii si lichidarii unei societati comerciale

vezi detalii »

Codul de Procedura Penala. Art. 261-360 ( Judecata)

  • Codul de Procedura Penala. Art. 261-360 ( Judecata)
vezi detalii »

Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

vezi detalii »

Ultimele articole

Intreprinderea individuala

  Intreprinderea individuala este definita ca o intreprindere economica, fara personalitate juridica, organizata de catre un intreprinzator persoana fizica. Intreprinderea individuala trebuie sa aiba un sediu profesional pe teritoriul Romaniei, detinind un drept de ...

citeste »

Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 - Noul Cod Penal .Partea speciala, art. 310-375(Infractiuni de Fals;Contra sigurantei publice)

Nu a intrat inca in vigoare
Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 -  Noul Cod Penal .Partea speciala, art. 310-375(Infractiuni de Fals;Contra sigurantei publice)


Comanda acum!
   tel. 0724 110 944.

 

 

Contacteaza-ne!


Titlul VI - INFRACTIUNI DE FALS
Capitolul I - FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORIArt. 310 Falsificarea de monede
(1) Falsificarea de moneda cu valoare circulatorie se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza falsificarea unei monede, emise de catre autoritatile competente, inainte de punerea oficiala in circulatie a acesteia.
(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 311 Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata
(1) Falsificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru efectuarea platilor, sau a oricaror alte titluri ori valori asemanatoare, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Daca fapta prevazuta in alin.(1) priveste un instrument de plata electronica, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 312 Falsificarea de timbre sau efecte postale
(1) Falsificarea de timbre de orice fel, marci postale, plicuri postale, carti postale sau cupoane raspuns international, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 313 Punerea in circulatie de valori falsificate
(1) Punerea in circulatie a valorilor falsificate aratate in art. 310 - 312, precum si primirea, detinerea sau transmiterea acestora, in vederea punerii lor in circulatie, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse.
(2) Punerea in circulatie a valorilor falsificate aratate in art. 310 - 312, savarsita de catre autor sau un participant la infractiunea de falsificare se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse.
(3) Repunerea in circulatie a uneia dintre valorile aratate in art. 310 - 312, de catre o persoana care a constatat, ulterior intrarii in posesia acesteia, ca este falsificata, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse, ale carei limite speciale se reduc la jumatate.
(4) Tentativa se pedepseste.

Art. 314 Detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori
(1) Fabricarea, primirea, detinerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor aratate in art. 310, art. 311 alin.(1) si art. 312 se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Fabricarea, primirea, detinerea sau transmiterea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plata electronica, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(3) Nu se pedepseste persoana care, dupa comiterea vreuneia dintre faptele prevazute in alin.(1) sau (2), inainte de descoperirea acestora si inainte de a se fi trecut la savarsirea faptei de falsificare, preda instrumentele sau materialele detinute autoritatilor judiciare, ori incunostinteaza aceste autoritati despre existenta lor.

Art. 315 Emiterea frauduloasa de moneda
(1) Confectionarea de moneda autentica prin folosirea de instalatii sau materiale destinate acestui scop, cu incalcarea conditiilor stabilite de autoritatile competente sau fara acordul acestora, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza punerea in circulatie a monedei confectionate in conditiile alin. (1) precum si primirea, detinerea sau transmiterea acesteia, in vederea punerii ei in circulatie.a

Art. 316 Falsificarea de valori straine
Dispozitiile cuprinse in acest capitol se aplica si in cazul cand infractiunea priveste monede, timbre, titluri de valoare ori instrumente de plata emise in strainatate.


Capitolul II - FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCAREArt. 317 Falsificarea de instrumente oficiale
(1) Falsificarea unui sigiliu, stampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc persoanele prevazute in art. 176 sau persoanele fizice mentionate in art. 175 alin. (2), se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
(2) Falsificarea unui sigiliu, stampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc alte persoane decat cele prevazute in alin. (1) se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau amenda.
(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 318 Folosirea instrumentelor false
Folosirea instrumentelor false aratate in art. 317 se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau amenda.

Art. 319 Falsificarea de instrumente de autentificare straine
Dispozitiile cuprinse in prezentul capitol se aplica si atunci cand fapta priveste instrumente de autentificare sau de marcare folosite de autoritatile unui stat strain.


Capitolul III - FALSURI IN INSCRISURIArt. 320 Falsul material in inscrisuri oficiale
(1) Falsificarea unui inscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui in orice mod, de natura sa produca consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Falsul prevazut in alin.(1), savarsit de un functionar public in exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Sunt asimilate inscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producatoare de consecinte juridice.
(4) Tentativa se pedepseste.

Art. 321 Falsul intelectual
(1) Falsificarea unui inscris oficial cu prilejul intocmirii acestuia, de catre un functionar public aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului ori prin omisiunea cu stiinta de a insera unele date sau imprejurari, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 322 Falsul in inscrisuri sub semnatura privata
(1) Falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 320 Sau 321 daca faptuitorul foloseste inscrisul falsificat ori il incredinteaza altei persoane spre folosire, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 323 Uzul de fals
Folosirea unui inscris oficial ori sub semnatura privata, cunoscand ca este fals, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda cand inscrisul este oficial, si cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda cand inscrisul este sub semnatura privata.

Art. 324 Falsificarea unei inregistrari tehnice
(1) Falsificarea unei inregistrari tehnice prin contrafacere, alterare ori prin determinarea atestarii unor imprejurari necorespunzatoare adevarului sau omisiunea inregistrarii unor date sau imprejurari, daca a fost urmata de folosirea de catre faptuitor a inregistrarii, ori de incredintarea acesteia unei alte persoane spre folosire, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza folosirea unei inregistrari tehnice falsificate in vederea producerii unei consecinte juridice.
(3) Prin inregistrare tehnica, in sensul prezentului articol, se intelege atestarea unei valori, greutati, masuri ori a desfasurarii unui eveniment, realizata, in tot sau in parte, in mod automat, prin intermediul unui dispozitiv tehnic omologat, si care este destinata a proba un anumit fapt, in vederea producerii de consecinte juridice.

Art. 325 Falsul informatic
Fapta de a introduce, modifica sau sterge, fara drept, date informatice ori de a restrictiona, fara drept, accesul la aceste date, rezultand date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Art. 326 Falsul in declaratii
Declararea necorespunzatoare adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 327 Falsul privind identitatea
(1) Prezentarea sub o identitate falsa ori atribuirea unei asemenea identitati altei persoane, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau transmise unei unitati in care acesta isi desfasoara activitatea prin folosirea frauduloasa a unui act ce serveste la identificare, legitimare ori la dovedirea starii civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a mentine in eroare un functionar public, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Cand prezentarea s-a facut prin intrebuintarea identitatii reale a unei persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 5 ani.
(3) Incredintarea unui act ce serveste la identificare, legitimare ori la dovedirea starii civile spre a fi folosit fara drept se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 328 Infractiuni de fals comise in legatura cu autoritatea unui stat strain
Dispozitiile cuprinse in prezentul capitol se aplica si atunci cand fapta priveste acte emise de o autoritate competenta a unui stat strain sau de o organizatie internationala instituita printr-un tratat la care Romania este parte, sau declaratii ori o identitate asumate in fata acesteia .


Titlul VII - INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI PUBLICE
Capitolul I - INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE CAILE FERATEArt. 329 Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa
(1) Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, de catre angajatii care gestioneaza infrastructura feroviara, ori a operatorilor de transport, interventie sau manevra, daca prin aceasta se pune in pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport, interventie sau manevra pe calea ferata, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Daca fapta a avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.

Art. 330 Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa din culpa.
(1) Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, din culpa, de catre angajatii care gestioneaza infrastructura feroviara, ori a operatorilor de transport, interventie sau manevra, daca prin aceasta se pune in pericol siguranta mijloacelor de transport, interventie sau manevra pe calea ferata, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Cand fapta a avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 331 Parasirea postului si prezenta la serviciu sub influenta alcoolului sau a altor substante
(1) Parasirea postului, in orice mod si sub orice forma, de angajatii cu atributii privind siguranta circulatiei mijloacelor de transport, interventie sau manevra pe calea ferata, daca prin aceasta se pune in pericol siguranta circulatiei acestor mijloace, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza indeplinirea indatoririlor de serviciu de catre un angajat avand atributii privind siguranta circulatiei mijloacelor de transport, interventie sau manevra pe calea ferata, care are o imbibatie alcoolica de peste 0,8 g/l alcool pur in sange ori se afla sub influenta unor substante psihoactive.
(3) Cand faptele prevazute in alin.(1) si (2) au avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 332 Distrugerea sau semnalizarea falsa
(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a liniei de cale ferata, a materialului rulant, a instalatiilor de cale ferata ori a celor de comunicatii feroviare, precum si a oricaror altor bunuri sau dotari aferente infrastructurii feroviare, ori asezarea de obstacole pe linia ferata, daca prin aceasta se pune in pericol siguranta mijloacelor de transport, manevra sau interventie pe calea ferata, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza savarsirea de acte de semnalizare falsa sau savarsirea oricaror acte care pot induce in eroare personalul care asigura circulatia mijloacelor de transport manevra sau interventie pe calea ferata in timpul executarii serviciului, daca prin aceste fapte se creeaza un pericol de accident de cale ferata.
(3) Daca faptele prevazute in alin.(1) si (2) au avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) Cand faptele prevazute in alin.(1) - (3) sunt savarsite din culpa, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.
(5) Tentativa la infractiunile prevazute in alin.(1) si (2) se pedepseste.

Art. 333 Accidentul de cale ferata
Accidentul de cale ferata consta in distrugerea sau degradarea adusa mijloacelor de transport, materialului rulant sau instalatiilor de cale ferata in cursul circulatiei sau manevrei mijloacelor de transport, manevra, intretinere sau interventie pe calea ferata.


Capitolul II - INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLICEArt. 334 Punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat
(1) Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai, neinmatriculat sau neinregistrat, potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.
(2) Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu numar fals de inmatriculare sau inregistrare se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.
(3) Tractarea unei remorci neinmatriculate sau neinregistrate ori cu numar fals de inmatriculare sau inregistrare se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale carei placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare au fost retrase, sau a unui vehicul inmatriculat in alt stat, care nu are drept de circulatie in Romania, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 335 Conducerea unui vehicul fara permis de conducere
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu poseda permis de conducere se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori permisul i-a fost retras sau anulat, ori careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule in Romania, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(3) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si persoana care incredinteaza un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane despre care stie ca se afla in una dintre situatiile prevazute in alin.(1) sau (2), sau sub influenta alcoolului ori a unor substante psihoactive.

Art. 336 Conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana care, la momentul prelevarii mostrelor biologice, are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si persoana, aflata sub influenta unor substante psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere.
(3) Daca persoana aflata in una dintre situatiile prevazute in alin. (1) si (2) efectueaza transport public de persoane, transport de substante sau produse periculoase ori se afla in procesul de instruire practica a unor persoane pentru obtinerea permisului de conducere sau in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 337 Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice
Refuzul ori sustragerea conducatorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat in procesul de instruire, sau a examinatorului autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune prelevarii de mostre biologice necesare in vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei unor substante psihoactive, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 338 Parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia
(1) Parasirea locului accidentului, fara incuviintarea politiei sau a procurorului care efectueaza cercetarea locului faptei, de catre conducatorul vehiculului sau de catre instructorul auto, aflat in procesul de instruire, ori de catre examinatorul autoritatii competente aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, implicat intr-un accident de circulatie se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta oricarei persoane de a modifica starea locului sau de a sterge urmele accidentului de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, fara acordul echipei de cercetare la fata locului.
(3) Nu constituie infractiune parasirea locului accidentului cand:
a)in urma accidentului s-au produs doar pagube materiale;
b) conducatorul vehiculului, in lipsa altor mijloace de transport, transporta el insusi persoanele ranite la cea mai apropiata unitate sanitara in masura sa acorde asistenta medicala necesara si la care a declarat datele personale de identitate si numarul de inmatriculare sau inregistrare a vehiculului condus, consemnate intr-un registru special, daca se inapoiaza imediat la locul accidentului;
c)conducatorul autovehiculului cu regim de circulatie prioritara anunta de indata politia, iar dupa terminarea misiunii se prezinta la sediul unitatii de politie pe a carei raza de competenta s-a produs accidentul, in vederea intocmirii documentelor de constatare;
d)victima paraseste locul faptei, iar conducatorul de vehicul anunta imediat evenimentul la cea mai apropiata unitate de politie.

Art. 339 Impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice
(1) Instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea pozitiilor acestora, fara autorizatie eliberata de autoritatile competente, de natura sa induca in eroare participantii la trafic ori sa ingreuneze circulatia pe drumul public se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Participarea in calitate de conducator de vehicul la intreceri neautorizate pe drumurile publice, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(3) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza asezarea de obstacole care ingreuneaza sau impiedica circulatia pe drumul public, daca se pune in pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic.
(4) Lasarea fara supraveghere pe partea carosabila a drumului public a unui vehicul care transporta produse sau substante periculoase, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 3 ani sau cu amenda.

Art. 340 Nerespectarea atributiilor privind verificarea tehnica ori efectuarea reparatiilor
(1) Indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea atributiilor de verificare tehnica ori inspectie tehnica periodica a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparatii sau interventii tehnice de catre persoanele care au asemenea atributii, daca din cauza starii tehnice a vehiculului s-a pus in pericol siguranta circulatiei pe drumurile publice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Daca, urmare faptei prevazute in alin. (1), s-a produs un accident de circulatie care a avut ca urmare vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii uneia sau mai multor persoane pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.
(3) Daca faptele prevazute in alin. (1) si (2) au fost savarsite din culpa limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.
(4) Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor avand urme de accident, fara a fi indeplinite conditiile prevazute de lege, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 341 Efectuarea de lucrari neautorizate in zona drumului public
(1) Efectuarea unor lucrari de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ori de amenajare a accesului rutier la drumul public, fara autorizatie de constructie eliberata in conditiile legii ori cu incalcarea conditiilor stabilite in autorizatie, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare in zona drumului, fara autorizatie de constructie eliberata in conditiile legii ori cu incalcarea conditiilor stabilite in autorizatie, daca prin aceasta se creeaza un pericol pentru siguranta circulatiei, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(3) Persoana autorizata de administratorul caii ferate care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(4) Cu pedeapsa prevazuta in alin.(3) se sanctioneaza si persoana autorizata de catre administratorul unui drum public sau executantul unei lucrari pe partea carosabila, care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrarilor pe drumurile publice, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie.


Capitolul III - NERESPECTAREA REGIMULUI ARMELOR, MUNITIILOR, MATERIALELOR NUCLEARE SI AL MATERIILOR EXPLOZIVEArt. 342 Nerespectarea regimului armelor si al munitiilor
(1) Detinerea, portul, confectionarea precum si orice operatiune privind circulatia armelor letale, a munitiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau functionarea atelierelor de reparare a armelor letale, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Detinerea sau portul fara drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizarii se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau amenda.
(3) Sustragerea armelor sau munitiilor prevazute in alin.(1) si (2) se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) Portul armelor prevazute la alin.(1) si (2), fara drept, in sediul autoritatilor publice, institutiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori in spatiile rezervate desfasurarii procesului electoral, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani si interzicerea unor drepturi.
(5) Daca faptele prevazute in alin.(1) si (3) au ca obiect arme interzise sau munitii, mecanisme ori dispozitive ale acestora, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

Art. 343 Uzul de arma fara drept
(1) Uzul de arma letala sau interzisa, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani.
(2) Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani.

Art. 344 Stergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale
Stergerea sau modificarea, fara drept, a marcajelor de pe arme letale se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

Art. 345 Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive
(1) Primirea, detinerea, folosirea, cedarea, modificarea, instrainarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum si orice operatie privind circulatia acestora, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Daca faptele prevazute in alin.(1) si (2) au pus in pericol alte persoane sau bunuri, au produs vatamarea corporala a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) In cazul in care faptele prevazute in alin.(1) si (2) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 346 Nerespectarea regimului materiilor explozive
(1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul ori folosirea materiilor explozive sau orice alte operatiuni privind circulatia acestora, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Sustragerea materiilor explozive, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Cand faptele prevazute in alin.(1) si (2) privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau cand cantitatea exploziva este insotita de materiale de initiere, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) In cazul in care faptele prevazute in alin.(1) - (3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 347 Sanctionarea tentativei
Tentativa la infractiunile prevazute in art. 342 alin.(1) si (3), art. 345 alin.(1) si (2) si art. 346. alin.(1) si (2), se pedepseste.


Capitolul IV - INFRACTIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU ALTE ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGEArt. 348 Exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati
Exercitarea, fara drept, a unei profesii sau activitati pentru care legea cere autorizatie, ori exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale, daca legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 349 Neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca
(1) Neluarea vreuneia din masurile legale de securitate si sanatate in munca de catre persoana care avea indatorirea de a lua aceste masuri, daca se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Fapta prevazuta in alin. (1) savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 350 Nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca
(1) Nerespectarea de catre orice persoana a obligatiilor si a masurilor stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca, daca prin aceasta se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza repunerea in functiune a instalatiilor, masinilor si utilajelor, anterior eliminarii tuturor deficientelor pentru care s- a luat masura opririi lor.
(3) Faptele prevazute in alin.(1) si (2) savarsite din culpa se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 351 Camata
Darea de bani cu dobanda, ca indeletnicire, de catre o persoana neautorizata, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.


Capitolul V - INFRACTIUNI CONTRA SANATATII PUBLICEArt. 352 Zadarnicirea combaterii bolilor
(1) Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) este savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la o luna la 6 luni sau amenda.

Art. 353 Contaminarea venerica
(1) Transmiterea unei boli venerice, prin raport sexual sau alte acte sexuale, de catre o persoana care stie ca sufera de o astfel de boala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Instanta de judecata va dispune masura de siguranta a obligarii la tratament medical.

Art. 354 Transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit
(1) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobandit - SIDA - de catre o persoana care stie ca sufera de aceasta boala, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani.
(2) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobandit - SIDA - de catre o alta persoana decat cea prevazuta in alin.(1), se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 ani.
(3) Daca prin faptele prevazute in alin.(1) si (2) s-a produs moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani.
(4) Cand fapta prevazuta in alin.(2) a fost savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar daca a cauzat moartea victimei pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.
(5) Tentativa la infractiunile prevazute in alin.(1) si (2) se pedepseste.

Art. 355 Raspandirea bolilor la animale sau plante
(1) Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase la animale sau plante ori a daunatorilor, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli ori a daunatorilor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau amenda.
(2) Daca fapta este savarsita din culpa, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

Art. 356 Infectarea apei
(1) Infectarea prin orice mijloace a surselor sau retelelor de apa, daca apa devine daunatoare sanatatii oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 357 Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse
(1) Prepararea, oferirea sau expunerea spre vanzare de alimente, bauturi ori alte produse falsificate sau substituite, daca sunt vatamatoare sanatatii, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Prepararea, oferirea sau expunerea spre vanzare de medicamente contrafacute sau substituite care sunt vatamatoare sanatatii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 358 Comercializarea de produse alterate
(1) Vanzarea de alimente, bauturi sau alte produse cunoscand ca sunt alterate ori cu perioada de valabilitate depasita, daca sunt vatamatoare sanatatii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza punerea in consum de carne sau produse din carne, provenite din taieri de animale sustrase controlului veterinar, daca sunt vatamatoare sanatatii.
(3) Vanzarea de medicamente cunoscand ca sunt contrafacute, alterate ori cu perioada de valabilitate depasita, daca sunt vatamatoare sanatatii ori si-au pierdut in tot sau in parte eficienta terapeutica, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 359 Traficul de produse sau substante toxice
(1) Producerea, detinerea precum si orice operatiune privind circulatia produselor ori substantelor toxice, cultivarea in scop de prelucrare a plantelor care contin astfel de substante ori experimentarea produselor sau substantelor toxice, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Tentativa se pedepseste.


Capitolul VI - INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI SI INTEGRITATII SISTEMELOR SI DATELOR INFORMATICEArt. 360 Accesul ilegal la un sistem informatic
(1) Accesul, fara drept, la un sistem informatic se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Fapta prevazuta la alin.(1), savarsita in scopul obtinerii de date informatice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Daca fapta prevazuta in alin.(1) a fost savarsita cu privire la un sistem informatic la care, prin intermediul unor proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este restrictionat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 361 Interceptarea ilegala a unei transmisii de date informatice
(1) Interceptarea, fara drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publica si care este destinata unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectueaza in cadrul unui sistem informatic se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si interceptarea, fara drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic, ce contine date informatice care nu sunt publice.

Art. 362 Alterarea integritatii datelor informatice
Fapta de a modifica, sterge sau deteriora date informatice ori de a restrictiona accesul la aceste date, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Art. 363 Perturbarea functionarii sistemelor informatice
Fapta de a perturba grav, fara drept, functionarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, stergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restrictionarea accesului la date informatice se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 364 Transferul neautorizat de date informatice
Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Art. 365 Operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice
(1) Fapta persoanei care, fara drept, produce, importa, distribuie sau pune la dispozitie sub orice forma:
a)dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate in scopul comiterii uneia dintre infractiunile prevazute in art. 360 - 364.
b)parole, coduri de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau partial la un sistem informatic, in scopul savarsirii uneia din infractiunile prevazute in art. 360 - 364 se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Detinerea, fara drept, a unui dispozitiv, program informatic, parola, cod de acces sau alte date informatice dintre cele prevazute in alin.(1) in scopul savarsirii uneia din infractiunile prevazute in art. 360 - 364. se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 366 Sanctionarea tentativei
Tentativa la infractiunile prevazute in prezentul capitol se pedepseste.


Titlul VIII - INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA
Capitolul I - INFRACTIUNI CONTRA ORDINII SI LINISTII PUBLICEArt. 367 Constituirea unui grup infractional organizat
(1) Initierea sau constituirea unui grup infractional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice forma, a unui astfel de grup se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cand infractiunea care intra in scopul grupului infractional organizat este sanctionata de lege cu pedeapsa detentiunii pe viata sau cu inchisoarea mai mare de 10 ani pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Daca faptele prevazute in alin.(1) si (2) au fost urmate de savarsirea unei infractiuni, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.
(4) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevazute in alin.(1) si (2), daca denunta autoritatilor grupul infractional organizat, inainte ca acesta sa fi fost descoperit si sa se fi inceput savarsirea vreuneia dintre infractiunile care intra in scopul grupului.
(5) Daca persoana care a savarsit una dintre faptele prevazute in alin.(1) - (3) inlesneste, in cursul urmaririi penale, aflarea adevarului si tragerea la raspundere penala a unuia sau mai multor membri ai unui grup infractional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.
(6) Prin grup infractional organizat se intelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumita perioada de timp si pentru a actiona in mod coordonat in scopul comiterii uneia sau mai multor infractiuni.

Art. 368 Instigarea publica
(1) Fapta de a indemna publicul, verbal, in scris sau prin orice alte mijloace, sa savarseasca infractiuni, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savarsirea careia s-a instigat.
(2) Daca fapta prevazuta in alin.(1) este comisa de un functionar public, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savarsirea careia s-a instigat.
(3) Daca instigarea publica a avut ca urmare comiterea infractiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru acea infractiune.

Art. 369 Incitarea la ura sau discriminare
Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ura sau discriminare impotriva unei categorii de persoane se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

Art. 370 Incercarea de a determina savarsirea unei infractiuni
Incercarea de a determina o persoana, prin constrangere sau corupere, sa comita o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

Art. 371 Tulburarea ordinii si linistii publice
Fapta persoanei care, in public, prin violente comise impotriva persoanelor sau bunurilor, ori prin amenintari sau atingeri grave aduse demnitatii persoanelor, tulbura ordinea si linistea publica, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 372 Portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase
(1) Fapta de a purta fara drept, la adunari publice, manifestari cultural-sportive, in locuri special amenajate si autorizate pentru distractie ori agrement sau in mijloace de transport in comun:
a) cutitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru taiere, intepare sau lovire;
b) arme neletale care nu sunt supuse autorizarii ori dispozitive pentru socuri electrice;
c) substante iritant lacrimogene sau cu efect paralizant, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(2) Folosirea, fara drept, la adunari publice, manifestari cultural-sportive, in locuri de distractie ori agrement sau in mijloace de transport in comun a obiectelor sau substantelor prevazute in alin. (1) se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
(3) Portul, fara drept, al obiectelor sau substantelor prevazute in alin. (1) in sediul autoritatilor publice, institutiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public, ori in spatiile rezervate desfasurarii procesului electoral se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

Art. 373 Impiedicarea desfasurarii unei adunari publice
Impiedicarea, prin orice mijloace, a desfasurarii unei adunari publice care a fost autorizata potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 374 Pornografia infantila
(1) Producerea, detinerea in vederea expunerii sau distribuirii, achizitionarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum si punerea la dispozitie in orice mod, de materiale pornografice cu minori, se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 5 ani.
(2) Daca faptele prevazute in alineatul precedent au fost savarsite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor informatice, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) Accesarea, fara drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicatii electronice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.
(4) Prin materiale pornografice cu minori se intelege orice material care prezinta un minor avand un comportament sexual explicit sau care, desi nu prezinta o persoana reala, simuleaza, in mod credibil, un minor avand un astfel de comportament.
(5) Tentativa se pedepseste.

Art. 375 Ultrajul contra bunelor moravuri
Fapta persoanei care, in public, expune sau distribuie fara drept imagini ce prezinta explicit o activitate sexuala, alta decat cea la care se refera art. 374, ori savarseste acte de exhibitionism sau alte acte sexuale explicite, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 -  Noul Cod Penal .Partea speciala, art. 188-256 (Infractiuni contra persoanei si patrimoniului) Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 - Noul Cod Penal .Partea speciala, art. 188-256 (Infractiuni contra persoanei si patrimoniului) Contacteaza-ne!

Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 - Noul Cod Penal .Partea speciala, art. 188-256 (Infractiuni contra persoanei si patrimoniului)


Nu a intrat inca in vigoare

PARTEA SPECIALA Titlul I - INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI Capitolul I - INFRACTIUNI CONTRA VIETII Art. 188 Omorul (1) Uciderea unei persoane se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi. (2) Tentativa se pedepseste. Art. 189 Omorul calificat (1) Omorul savarsit in vreuna din urmatoarele ...


vezi mai multe detalii despre "Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 - Noul Cod Penal .Partea speciala, art. 188-256 (Infractiuni contra persoanei si patrimoniului)"

Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 -  Noul Cod Penal .Partea Speciala, art. 257-309 (Infractiuni contra autoritatii, infractiuni de serviciu) Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 - Noul Cod Penal .Partea Speciala, art. 257-309 (Infractiuni contra autoritatii, infractiuni de serviciu) Contacteaza-ne!

Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 - Noul Cod Penal .Partea Speciala, art. 257-309 (Infractiuni contra autoritatii, infractiuni de serviciu)


Nu a intrat inca in vigoare

Titlul III - INFRACTIUNI PRIVIND AUTORITATEA SI FRONTIERA DE STAT Capitolul I - INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII Art. 257 Ultrajul (1) Amenintarea savarsita nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directa, lovirea sau alte violente, vatamarea corporala, lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte ori omorul savarsite impotriva unui functionar public care indeplineste ...


vezi mai multe detalii despre "Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 - Noul Cod Penal .Partea Speciala, art. 257-309 (Infractiuni contra autoritatii, infractiuni de serviciu)"

Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 -  Noul Cod Penal .Partea generala, art. 1-52 (Notiuni generale) Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 - Noul Cod Penal .Partea generala, art. 1-52 (Notiuni generale) Contacteaza-ne!

Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 - Noul Cod Penal .Partea generala, art. 1-52 (Notiuni generale)


Nu a intrat inca in vigoare

PARTEA GENERALA Titlul I - LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE Capitolul I - PRINCIPII GENERALE Art. 1 Legalitatea incriminarii (1) Legea penala prevede faptele care constituie infractiuni. (2) Nici o persoana nu poate fi sanctionata penal pentru o fapta care nu era prevazuta de legea penala la data ...


vezi mai multe detalii despre "Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 - Noul Cod Penal .Partea generala, art. 1-52 (Notiuni generale)"
..

Drept civil: Codul civil Cod de procedura civila Legi civile Ultima ora drept civil Modele de contracte si actiuni. Termeni si notiuni.
Drept penal: Codul penal Codul de procedura penala Legi speciale Ultima ora drept penal Modele de cereri si plangeri penale
Dreptul Familiei: Codul familiei Legi dreptul familiei Ultima ora dreptul familiei Modele de cereri si actiuni
Drept comercial: COD CAEN Legi drept comercial Ultima ora drept comercial Constituiri , modificari societati comerciale Modele acte
Dreptul Muncii: Codul muncii Legi dreptul muncii Ultima ora dreptul muncii Modele de cereri , actiuni si contestatii
Insolventa: Legislatie Informatii utile
CEDO: Conventia CEDO Jurisprudenta CEDO Informatii utile
Proprietate intelectuala: Legislatie Informatii utile
Legislatia protectiei consumatorului: Legi protectia consumatorului Informatii utile
Legislatia asigurarilor de sanatate: Legi asigurare sanatate Informatii utile
Legislatie rutiera: Legea circulatiei Regulamentul de punere in aplicare Plangeri contraventionale
Cereri si actiuni: Procedura civila- cereri Actiuni drept civil Actiuni dreptul familiei Actiuni in Dreptul Muncii Actiuni in contencios administrativ Procedura penala- cereri
Modele contracte: Contract de imprumut Contract de comodat
Noutati legislative: Legi Hotarari ale Guvernului Ordonante ale Guvernului
Informatii utile: Adrese utile
infractiuni fals, siguranta publica 
Creat de realizare-site-uri.ro