procedura penala, urmarire penala 


Sunati cu incredere!

 

Vodafone:  0724 110 944

 

 

Avocat consultanta juridica

Articole recomandate

Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 - Noul Cod Penal .Partea speciala, art. 310-375(Infractiuni de Fals;Contra sigurantei publice)

  • Codul Penal din 2009. Legea nr. 286/2009 -  Noul Cod Penal .Partea speciala, art. 310-375(Infractiuni de Fals;Contra sigurantei publice)
vezi detalii »

Codul de Procedura Penala. Art. 136-199(MASURILE PREVENTIVE SI ALTE MASURI PROCESUALE)

  • Codul de Procedura Penala. Art. 136-199(MASURILE PREVENTIVE SI ALTE MASURI PROCESUALE)
vezi detalii »

Codul de Procedura Penala. Art. 62-135 (Probele si mijloacele de proba)

  • Codul de Procedura Penala. Art. 62-135 (Probele si mijloacele de proba)
vezi detalii »

Ultimele articole

Intreprinderea individuala

  Intreprinderea individuala este definita ca o intreprindere economica, fara personalitate juridica, organizata de catre un intreprinzator persoana fizica. Intreprinderea individuala trebuie sa aiba un sediu profesional pe teritoriul Romaniei, detinind un drept de ...

citeste »

Codul de Procedura Penala. Art. 200-260 ( Urmarirea penala)

 
Codul de Procedura Penala. Art. 200-260 ( Urmarirea penala)


Comanda acum!
   tel. 0724 110 944.

 

 

Contacteaza-ne!

PARTEA SPECIALA


Titlul I - URMARIREA PENALA


Capitolul 1 - DISPOZITII GENERALE

Art. 200 - Obiectul urmaririi penale
Urmarirea penala are ca obiect strangerea probelor necesare cu privire la existenta infractiunilor, la identificarea faptuitorilor si la stabilirea raspunderii acestora, pentru a se constata daca este sau nu cazul sa se dispuna trimiterea in judecata.

Art. 201 - Organele de urmarire penala
Urmarirea penala se efectueaza de catre procurori si de catre organele de cercetare penala.
Organele de cercetare penala sunt:
a) organele de cercetare ale politiei judiciare;
b) organele de cercetare speciale.
Ca organe de cercetare ale politiei judiciare functioneaza lucratori specializati din Ministerul Administratiei si Internelor, desemnati nominal de ministrul administratiei si internelor, cu avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, si isi desfasoara activitatea sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Retragerea avizului conform al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie conduce la incetarea calitatii de lucrator in cadrul politiei judiciare. Cand legea speciala prevede o procedura diferita de desemnare si functionare a organelor de politie judiciara, se aplica dispozitiile legii speciale.

Art. 202
Rolul activ al organului de urmarire penala
Organul de urmarire penala este obligat sa stranga probele necesare pentru aflarea adevarului si pentru lamurirea cauzei sub toate aspectele, in vederea justei solutionari a acesteia. Organul de urmarire aduna probele atat in favoarea, cat si in defavoarea invinuitului sau inculpatului.
Indatoririle prevazute in alineatul precedent se indeplinesc chiar daca invinuitul sau inculpatul recunoaste fapta.
Organul de urmarire penala este obligat sa explice invinuitului sau inculpatului, precum si celorlalte parti drepturile lor procesuale.
Organul de urmarire penala este de asemenea obligat sa stranga date cu privire la imprejurarile care au determinat, inlesnit sau favorizat savarsirea infractiunii, precum si orice alte date de natura sa serveasca la solutionarea cauzei.

Art. 203 - Ordonantele organului de urmarire penala
In desfasurarea urmaririi penale, organul de urmarire dispune asupra actelor sau masurilor procesuale prin ordonanta, acolo unde legea prevede aceasta, iar in celelalte cazuri prin rezolutie motivata.
Ordonanta trebuie sa fie motivata si sa cuprinda totdeauna data si locul intocmirii, numele, prenumele si calitatea celui care o intocmeste, cauza la care se refera, obiectul actului sau masurii procesuale, temeiul legal al acesteia si semnatura celui care a intocmit-o. Ordonanta va cuprinde de asemenea mentiunile speciale prevazute de lege pentru anumite acte sau masuri.
Cand organul de cercetare penala considera ca este cazul sa fie luate anumite masuri, face propuneri motivate.

Art.203^1 - Adresele si actele de procedura emise de organul de urmarire penala
Abrogat OUG nr. 60/2006

Art. 204 - Efectuarea unor acte de urmarire in incinta unor unitati
Orice act de urmarire penala in incinta unei unitati din cele la care se refera art. 145 din Codul penal se poate efectua numai cu consimtamantul conducerii acelei unitati sau cu autorizatia procurorului.
In caz de infractiuni flagrante, consimtamantul sau autorizatia nu este necesara.

Art. 205 - Pastrarea unor acte de urmarire penala
Cand legea prevede ca un act sau o masura procesuala trebuie sa fie incuviintata, autorizata sau confirmata de procuror, un exemplar al ordonantei sau al actului procesual ramane la procuror.
In cazurile in care procurorul inainteaza dosarul cauzei instantei in vederea solutionarii propunerilor ori cererilor formulate in cursul urmaririi penale, acesta sau organul de cercetare penala pastreaza copii de pe toate actele dosarului, in vederea continuarii urmaririi penale.
In cazurile in care, in cursul urmaririi penale, dosarul cauzei este solicitat in acelasi timp de instante diferite, procurorul inainteaza originalul dosarului instantei mai intai sesizate, iar celorlalte instante copii de pe actele dosarului, semnate de procuror si purtand stampila parchetului.


Capitolul 2 - COMPETENTA ORGANELOR DE URMARIRE PENALA

Art. 206
Abrogat.

Art. 207 - Competenta organelor de cercetare ale politiei judiciare
Cercetarea penala se efectueaza de organele de cercetare ale politiei judiciare, pentru orice infractiune care nu este data, in mod obligatoriu, in competenta altor organe de cercetare penala.

Art. 208 - Competenta organelor de cercetare penala speciale
Cercetarea penala se efectueaza si de urmatoarele organe speciale:
a) ofiterii anume desemnati de catre comandantii unitatilor militare corp aparte si similare, pentru militarii in subordine. Cercetarea poate fi efectuata si personal de catre comandant;
b) ofiterii anume desemnati de catre sefii comenduirilor de garnizoana, pentru infractiunile savarsite de militari in afara unitatilor militare. Cercetarea poate fi efectuata si personal de sefii comenduirilor de garnizoana;
c) ofiterii anume desemnati de catre comandantii centrelor militare, pentru infractiunile de competenta instantelor militare, savarsite de persoanele civile in legatura cu obligatiile lor militare. Cercetarea poate fi efectuata si personal de catre comandantii centrelor militare.
La cererea comandantului centrului militar, organul de politie efectueaza unele acte de cercetare, dupa care inainteaza lucrarile comandantului centrului militar;
d) ofiterii politiei de frontiera, anume desemnati pentru infractiunile de frontiera;
e) capitanii porturilor, pentru infractiunile contra sigurantei navigatiei pe apa si contra disciplinei si ordinii la bord, precum si pentru infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul, prevazute in Codul penal, savarsite de personalul navigant al marinei civile, daca fapta a pus sau ar fi putut pune in pericol siguranta navei sau a navigatiei.
In cazurile prevazute la lit. a), b) si c), cercetarea penala se efectueaza in mod obligatoriu de organele speciale acolo prevazute.

Art. 209 - Competenta procurorului in faza urmaririi
Procurorul supravegheaza urmarirea penala; in exercitarea acestei atributii procurorii conduc si controleaza nemijlocit activitatea de cercetare penala a politiei judiciare si a altor organe de cercetare speciale.
Procurorul poate sa efectueze orice acte de urmarire penala in cauzele pe care le supravegheaza.
Urmarirea penala se efectueaza, in mod obligatoriu, de catre procuror, in cazul infractiunilor prevazute in art. 155-173, art. 174-177, art. 179, art. 189 alin. 3-6, art. 190, art. 191, art. 211 alin. 3, art. 212, art. 236, art. 239, art. 239^1, art. 250, art. 252, art. 253^1-255, art. 257, art. 265-268, art. 273-276, art. 279^1, art. 280, art. 2801, art. 3022, art. 317, art. 323 si art. 356-361 din Codul penal, in cazurile aratate in art. 27 pct. 1 lit. b)-e), art. 281 pct. 1 lit. b) si pct. 5, art. 282 pct. 1 lit. b) si art. 29 pct. 1 din prezentul cod, in cazul infractiunilor impotriva protectiei muncii, precum si in cazul altor infractiuni date prin lege in competenta sa.
Este competent sa efectueze urmarirea penala, in cazurile prevazute in alineatul precedent, si sa exercite supravegherea asupra activitatii de cercetare penala procurorul de la parchetul corespunzator instantei care, potrivit legii, judeca in prima instanta cauza.
Procurorii din cadrul parchetelor ierarhic superioare pot prelua, in vederea efectuarii urmaririi penale, cauze de competenta parchetelor ierarhic inferioare, prin dispozitia conducatorului parchetului ierarhic superior, cand:
a) impartialitatea procurorilor ar putea fi stirbita datorita imprejurarilor cauzei, dusmaniilor locale sau calitatii partilor;
b) una dintre parti are o ruda sau un afin pana la gradul patru inclusiv printre procurorii ori grefierii parchetului sau judecatorii, asistentii judiciari ori grefierii instantei;
c) exista pericolul de tulburare a ordinii publice;
d) urmarirea penala este impiedicata sau ingreunata datorita complexitatii cauzei ori altor imprejurari obiective, cu acordul procurorului care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala.
In cauzele preluate in conditiile prevazute la alin. 41, procurorii din cadrul parchetelor ierarhic superioare pot infirma actele si masurile procurorilor din parchetele ierarhic inferioare, daca sunt contrare legii, si pot indeplini oricare dintre atributiile acestora.
Alin. 5 - Abrogat legea nr. 356/2009
Alin. 6 - Abrogat legea nr. 356/2009

Art. 210 - Verificarea competentei
Organul de urmarire penala sesizat potrivit art. 221 este dator sa-si verifice competenta.
Daca organul de cercetare penala constata ca nu este competent a efectua cercetarea, trimite de indata cauza procurorului care exercita supravegherea, in vederea sesizarii organului competent.

Art. 211 - Extinderea competentei teritoriale
Cand anumite acte de cercetare penala trebuie sa fie efectuate in afara razei teritoriale in care se face cercetarea, organul de cercetare penala poate sa le efectueze el insusi sau sa dispuna efectuarea lor prin comisie rogatorie ori delegare.
In cazul in care organul de cercetare penala intelege sa procedeze el insusi la efectuarea actelor, instiinteaza in prealabil despre aceasta organul corespunzator din raza teritoriala in care va efectua aceste acte.
In cuprinsul aceleiasi localitati, organul de cercetare penala efectueaza toate actele de cercetare, chiar daca unele dintre acestea trebuie indeplinite in afara razei sale teritoriale, cu respectarea dispozitiei din alineatul precedent.

Art. 212
Abrogat.

Art. 213 - Cazuri urgente
Organul de cercetare penala este obligat sa efectueze actele de cercetare ce nu sufera amanare, chiar daca acestea privesc o cauza care nu este de competenta lui. Lucrarile efectuate in astfel de cazuri se trimit, de indata, prin procurorul care exercita supravegherea activitatii organului ce le-a efectuat, procurorului competent.

Art. 214 - Actele incheiate de unele organe de constatare
Sunt obligate sa procedeze la luarea de declaratii de la faptuitor si de la martorii care au fost de fata la savarsirea unei infractiuni si sa intocmeasca proces-verbal despre imprejurarile concrete ale savarsirii acesteia:
a) organele inspectiilor de stat, alte organe de stat, precum si ale unitatilor la care se refera art. 145 din Codul penal, pentru infractiunile care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza potrivit legii;
b) organele de control si cele de conducere ale administratiei publice, ale altor unitati la care se refera art. 145 din Codul penal, pentru infractiunile savarsite in legatura cu serviciul de cei aflati in subordine ori sub controlul lor;
c) ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane pentru infractiunile constatate pe timpul executarii misiunilor specifice.
Organele aratate mai sus au dreptul sa retina corpurile delicte, sa procedeze la evaluarea pagubelor, precum si sa efectueze orice alte acte, cand legea prevede aceasta.
Actele incheiate se inainteaza procurorului in cel mult 3 zile de la descoperirea faptei ce constituie infractiune, afara de cazul cand legea dispune altfel.
In caz de infractiuni flagrante, aceleasi organe au obligatia sa inainteze de indata procurorului pe faptuitor, impreuna cu lucrarile efectuate si cu mijloacele materiale de proba.
Procesele-verbale incheiate de aceste organe constituie mijloace de proba.

Art. 215 - Actele incheiate de comandantii de nave si aeronave, precum si de agentii de politie de frontiera
Obligatiile si drepturile prevazute in art. 214 alin. 1 si 2 le au si urmatoarele organe:
a) comandantii de nave si aeronave pentru infractiunile savarsite pe acestea, pe timpul cat navele si aeronavele pe care le comanda se afla in afara porturilor sau aeroporturilor;
b) agentii de politie de frontiera, pentru infractiunile de frontiera.
Organele de mai sus pot efectua perchezitii corporale asupra faptuitorului si pot verifica lucrurile pe care acesta le are cu sine.
De asemenea, organele de mai sus pot prinde pe faptuitor, in care caz il predau de indata procurorului sau organului de cercetare penala, impreuna cu lucrarile efectuate si cu mijloacele materiale de proba.
In celelalte cazuri, lucrarile efectuate se inainteaza organului de cercetare penala competent, in cel mult 5 zile de la prima constatare efectuata, impreuna cu mijloacele materiale de proba.
Cand infractiunea a fost savarsita pe o nava sau aeronava, termenele de mai sus curg de la ancorarea navei ori aterizarea aeronavei pe teritoriul roman.
Procesele-verbale incheiate de aceste organe constituie mijloace de proba.


Capitolul 3 - SUPRAVEGHEREA EXERCITATA DE PROCUROR IN ACTIVITATEA DE URMARIRE PENALA

Art. 216 - Obiectul supravegherii
Procurorul, in exercitarea supravegherii respectarii legii in activitatea de urmarire penala, vegheaza ca orice infractiune sa fie descoperita, orice infractor sa fie tras la raspundere penala si ca nici o persoana sa nu fie urmarita penal fara sa existe indicii temeinice ca a savarsit o fapta prevazuta de legea penala.
De asemenea, procurorul vegheaza ca nici o persoana sa nu fie retinuta sau arestata, decat in cazurile si in conditiile prevazute de lege.
In exercitarea activitatii de supraveghere, procurorul ia masurile necesare sau da dispozitii organelor de cercetare penala ca sa ia asemenea masuri.
Procurorul ia masuri si da dispozitii in scris si motivat.

Art. 217 - Trecerea cauzei de la un organ la altul
Procurorul poate sa dispuna, dupa necesitate, ca intr-o cauza in care cercetarea penala trebuie efectuata de un anumit organ de cercetare, sa fie efectuata de un alt asemenea organ.
Preluarea unei cauze de catre un organ de cercetare penala ierarhic superior se dispune de procurorul de la parchetul care exercita supravegherea acestuia, pe baza propunerii motivate a organului de cercetare penala care preia cauza si dupa incunostintarea procurorului care exercita supravegherea acesteia.
Alin. 3 - Abrogat legea nr. 356/2009
In cauzele in care urmarirea penala se efectueaza de catre procuror, acesta poate dispune prin ordonanta ca anumite acte de cercetare penala sa fie efectuate de catre organele politiei judiciare.

Art. 218 - Modalitati de exercitare a supravegherii
Procurorul conduce si controleaza nemijlocit activitatea de cercetare penala a politiei judiciare si a altor organe de cercetare speciale si supravegheaza ca actele de urmarire penala sa fie efectuate cu respectarea dispozitiilor legale.
Organele de cercetare penala sunt obligate sa incunostinteze de indata pe procuror despre infractiunile de care au luat cunostinta.
Procurorul poate sa asiste la efectuarea oricarui act de cercetare penala sau sa-l efectueze personal. Procurorul poate sa ceara spre verificare orice dosar de la organul de cercetare penala, care este obligat sa-l trimita, cu toate actele, materialele si datele privitoare la fapte care formeaza obiectul cercetarii.

Art. 219 - Dispozitii date de procuror
Procurorul poate sa dea dispozitii cu privire la efectuarea oricarui act de urmarire penala. In cazul organelor de cercetare ale politiei judiciare, organele ierarhic superioare ale acestora nu pot sa le dea indrumari sau dispozitii privind cercetarea penala, procurorul fiind singurul competent in acest sens. Dispozitiile date de procuror sunt obligatorii pentru organul de cercetare penala, precum si pentru alte organe ce au atributii prevazute de lege in constatarea infractiunilor.
In cazul neindeplinirii sau al indeplinirii in mod defectuos, de catre organul de cercetare penala, a dispozitiilor date de procuror, acesta va sesiza conducatorul organului de cercetare penala, care are obligatia ca in termen de 3 zile de la sesizare sa comunice procurorului masurile dispuse.

Art. 220 - Infirmarea actelor sau masurilor procesuale nelegale
Cand procurorul constata ca un act sau o masura procesuala a organului de urmarire penala nu este data cu respectarea dispozitiilor legale, o infirma prin ordonanta.
Alin. 2 abrogat OUG nr. 60/2006


Capitolul 4 - EFECTUAREA URMARIRII PENALE

Sectiunea I - Sesizarea organelor de urmarire penala

Art. 221 - Modurile de sesizare
Organul de urmarire penala este sesizat prin plangere sau denunt, ori se sesizeaza din oficiu cand afla pe orice alta cale ca s-a savarsit o infractiune. In cazul in care organul de urmarire penala se sesizeaza din oficiu, incheie un proces-verbal in acest sens.
Cand, potrivit legii, punerea in miscare a actiunii penale se face numai la plangerea prealabila ori la sesizarea sau cu autorizarea organului prevazut de lege, urmarirea penala nu poate incepe in lipsa acestora.
De asemenea, urmarirea penala nu poate incepe fara exprimarea dorintei guvernului strain in cazul infractiunii prevazute in art. 171 din Codul penal.
Cand prin savarsirea unei infractiuni s-a produs o paguba uneia din unitatile la care se refera art. 145 din Codul penal, unitatea pagubita este obligata sa sesizeze de indata organul de urmarire penala, sa prezinte situatii explicative cu privire la intinderea pagubei, date cu privire la faptele prin care paguba a fost pricinuita si sa se constituie parte civila.

Art. 222 - Plangerea
Plangerea este incunostintarea facuta de o persoana fizica sau de o persoana juridica, referitoare la o vatamare ce i s-a cauzat prin infractiune.
Plangerea trebuie sa cuprinda: numele, prenumele, calitatea si domiciliul petitionarului, descrierea faptei care formeaza obiectul plangerii, indicarea faptuitorului daca este cunoscut si a mijloacelor de proba.
Plangerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie sa fie special, iar procura ramane atasata plangerii.
Plangerea facuta oral se consemneaza intr-un proces-verbal de organul care o primeste.
Plangerea se poate face si de catre unul dintre soti pentru celalalt sot, sau de catre copilul major pentru parinti. Persoana vatamata poate sa declare ca nu-si insuseste plangerea.
Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu, plangerea se face de reprezentantul sau legal. Persoana cu capacitate de exercitiu restransa poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila.
Plangerea gresit indreptata la organul de urmarire penala sau la instanta de judecata se trimite organului competent.

Art. 223 - Denuntul
Denuntul este incunostintarea facuta de catre o persoana fizica sau de catre o persoana juridica despre savarsirea unei infractiuni.
Denuntul trebuie sa contina aceleasi date ca si plangerea.
Denuntul scris trebuie sa fie semnat de denuntator, iar in cazul denuntului oral, acesta se consemneaza intr-un proces-verbal de catre organul in fata caruia a fost facut.
Alineatul 4 - Abrogat

Art. 224 - Acte premergatoare
In vederea inceperii urmaririi penale, organul de urmarire penala poate efectua acte premergatoare.
De asemenea, in vederea strangerii datelor necesare organelor de urmarire penala pentru inceperea urmaririi penale, pot efectua acte premergatoare si lucratorii operativi din Ministerul de Interne, precum si din celelalte organe de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale, anume desemnati in acest scop, pentru fapte care constituie, potrivit legii, amenintari la adresa sigurantei nationale.
Procesul-verbal prin care se constata efectuarea unor acte premergatoare poate constitui mijloc de proba.

Art. 224^1 - Actele premergatoare efectuate de investigatorii sub acoperire
In cazul in care exista indicii temeinice si concrete ca s-a savarsit sau ca se pregateste savarsirea unei infractiuni contra sigurantei nationale prevazute in Codul penal si in legi speciale, precum si in cazul infractiunilor de trafic de stupefiante si de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spalare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, sau a unei infractiuni prevazute in Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, ori a unei alte infractiuni grave care nu poate fi descoperita sau ai carei faptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi folositi, in vederea strangerii datelor privind existenta infractiunii si identificarea persoanelor fata de care exista presupunerea ca au savarsit o infractiune, investigatori sub o alta identitate decat cea reala.
Investigatorii sub acoperire sunt lucratori operativi din cadrul politiei judiciare si pot fi folositi numai pe o perioada determinata, in conditiile prevazute in art. 224^2 si 224^3.
Investigatorul sub acoperire culege date si informatii in baza autorizatiei emise potrivit dispozitiilor prevazute in art. 224^2, pe care le pune, in totalitate, la dispozitia procurorului.

Art. 224^2 - Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire
Persoanele prevazute in art. 224^1 pot efectua investigatii numai cu autorizarea motivata a procurorului care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala.
Autorizarea este data prin ordonanta motivata, pentru o perioada de cel mult 60 de zile si poate fi prelungita pentru motive temeinic justificate. Fiecare prelungire nu poate depasi 30 de zile, iar durata totala a autorizarii, in aceeasi cauza si cu privire la aceeasi persoana, nu poate depasi un an.
In cererea de autorizare adresata procurorului se vor mentiona datele si indiciile privitoare la faptele si persoanele fata de care exista presupunerea ca au savarsit o infractiune, precum si perioada pentru care se cere autorizarea.
Ordonanta procurorului prin care se autorizeaza folosirea investigatorului sub acoperire trebuie sa cuprinda, pe langa mentiunile prevazute la art. 203, urmatoarele:
a) indiciile temeinice si concrete care justifica masura si motivele pentru care masura este necesara;
b) activitatile pe care le poate desfasura investigatorul sub acoperire;
c) persoanele fata de care exista presupunerea ca au savarsit o infractiune;
d) identitatea sub care investigatorul sub acoperire urmeaza sa desfasoare activitatile autorizate;
e) perioada pentru care se da autorizarea;
f) alte mentiuni prevazute de lege.
In cazuri urgente si temeinic justificate se poate solicita autorizarea si a altor activitati decat cele pentru care exista autorizare, procurorul urmand sa se pronunte de indata.

Art. 224^3 - Folosirea datelor obtinute de investigatorii sub acoperire
Datele si informatiile obtinute de investigatorul sub acoperire pot fi folosite numai in cauza penala si in legatura cu persoanele la care se refera autorizatia emisa de procuror.
Aceste date si informatii vor putea fi folosite si in alte cauze sau in legatura cu alte persoane, daca sunt concludente si utile.

Art. 224^4 - Masuri de protectie a investigatorilor sub acoperire
Identitatea reala a investigatorilor sub acoperire nu poate fi dezvaluita in timpul ori dupa terminarea actiunii acestora.
Procurorul competent sa autorizeze folosirea unui investigator sub acoperire are dreptul sa-i cunoasca adevarata identitate, cu respectarea secretului profesional.

Art. 225 - Sesizarea la cererea organului competent
Cand legea prevede ca inceperea urmaririi penale nu poate avea loc fara o sesizare speciala, aceasta trebuie facuta in scris si semnata de catre organul competent. In actul de sesizare trebuie sa se arate in mod corespunzator datele prevazute in art. 222 alin. 2.

Art. 226 - Unele dispozitii privind urmarirea penala pentru militari
Pentru infractiunile prevazute de Codul penal in art. 331-334, 348, 353 si 354, urmarirea penala poate incepe numai la sesizarea comandantului.
Pentru celelalte infractiuni savarsite de militari, organul de urmarire penala procedeaza potrivit regulilor obisnuite, informand pe comandant de indata ce a inceput urmarirea penala.

Art. 227 - Sesizari facute de persoane cu functii de conducere si de alti functionari
Orice persoana cu functie de conducere intr-o unitate la care se refera art. 145 din Codul penal sau cu atributii de control, care a luat cunostinta de savarsirea unei infractiuni in acea unitate, este obligata sa sesizeze de indata pe procuror sau organul de cercetare penala si sa ia masuri sa nu dispara urmele infractiunii, corpurile delicte si orice alte mijloace de proba.
Obligatiile prevazute in alin. 1 revin si oricarui functionar care a luat cunostinta despre savarsirea unei infractiuni in legatura cu serviciul in cadrul caruia isi indeplineste sarcinile.

Sectiunea II - Desfasurarea urmaririi penale

Art. 228 - Inceperea urmaririi penale
Organul de urmarire penala sesizat in vreunul din modurile prevazute in art. 221 dispune prin rezolutie inceperea urmaririi penale, cand din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergatoare efectuate nu rezulta vreunul din cazurile de impiedicare a punerii in miscare a actiunii penale prevazute in art. 10, cu exceptia celui de la lit. b^1).
Rezolutia de incepere a urmaririi penale va cuprinde data si ora la care s-a dispus inceperea urmaririi penale si va fi inregistrata intr-un registru special.
In cazul aratat in art. 10 lit. b^1), organul de urmarire penala inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de a dispune scoaterea de sub urmarire penala.
Alin. 3 abrogat, legea nr. 356/2009
Rezolutia de incepere a urmaririi penale, emisa de organul de cercetare penala, se supune confirmarii motivate a procurorului care exercita supravegherea activitatii de cercetare penala, in termen de cel mult 48 de ore de la data inceperii urmaririi penale, organele de cercetare penala fiind obligate sa prezinte totodata si dosarul cauzei.
Daca din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergatoare efectuate dupa primirea plangerii sau denuntului rezulta vreunul din cazurile de impiedicare a punerii in miscare a actiunii penale prevazute in art. 10, cu exceptia celui de la lit. b^1), organul de urmarire penala inainteaza procurorului actele incheiate cu propunerea de a nu se incepe urmarirea penala.
Daca procurorul constata ca nu sunt intrunite conditiile aratate in alin. 4, restituie actele organului de urmarire penala, fie pentru completarea actelor premergatoare, fie pentru inceperea urmaririi penale.
In cazul in care procurorul este de acord cu propunerea, o confirma prin rezolutie motivata. Copie de pe rezolutie se comunica persoanei care a facut sesizarea, precum si, dupa caz, persoanei fata de care s-au efectuat acte premergatoare. Dispozitiile art. 245 alin. 1 lit. c1) se aplica in mod corespunzator.
Impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale se poate face plangere la instanta de judecata, potrivit art. 278^1 si urmatoarele.
Daca ulterior se constata ca nu a existat sau ca a disparut imprejurarea pe care se intemeia propunerea de a nu se incepe urmarirea penala, procurorul infirma rezolutia si restituie actele organului de urmarire, dispunand inceperea urmaririi penale.

Art. 229 - Invinuitul
Persoana fata de care se efectueaza urmarirea penala se numeste invinuit cat timp nu a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva sa.

Art. 230 - Scoaterea de sub urmarire cand fapta nu prezinta pericolul social al unei infractiuni
Procurorul, sesizat potrivit art. 228 alin. 2, dispune prin ordonanta scoaterea de sub urmarire penala si instiinteaza despre aceasta, cand este cazul, persoana care a facut sesizarea.

Art. 231 - Restituirea dosarului pentru continuarea cercetarii penale
Daca procurorul, sesizat potrivit dispozitiilor art. 228 alin. 2, constata ca nu este cazul sa scoata de sub urmarire, restituie dosarul organului de cercetare penala pentru continuarea cercetarii penale.

Art. 232 - Restituirea dosarului pentru inceperea sau continuarea cercetarii penale
Daca procurorul i-a restituit, in temeiul art. 228 alin. 5 sau al art. 231, actele si dosarul, organul de urmarire penala continua efectuarea actelor premergatoare sau, dupa caz, incepe ori continua urmarirea penala, procedand la efectuarea acestora, potrivit legii, si tinand seama de imprejurarile speciale ale fiecarei cauze.

Art. 233 - Arestarea preventiva a invinuitului
In cursul efectuarii cercetarii penale, daca organul de cercetare considera ca sunt intrunite conditiile prevazute de lege pentru luarea masurii arestarii preventive a invinuitului, face propuneri in acest sens si le inainteaza procurorului.
Daca procurorul, dupa ce examineaza dosarul cauzei, constata ca este cazul sa se ia masura arestarii preventive a invinuitului, procedeaza potrivit art. 146.

Art. 234 - Propuneri facute de organul de cercetare penala
Daca organul de cercetare penala considera ca sunt temeiuri pentru punerea in miscare a actiunii penale, face propuneri in acest sens, pe care le inainteaza procurorului.
Organul de cercetare penala, daca considera ca sunt intrunite si conditiile prevazute de lege pentru luarea masurii arestarii preventive a inculpatului, procedeaza in acelasi mod.

Art. 235 - Punerea in miscare a actiunii penale prin ordonanta
Procurorul se pronunta asupra punerii in miscare a actiunii penale dupa examinarea dosarului.
Daca procurorul este de acord cu propunerea, pune in miscare actiunea penala prin ordonanta.
Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale trebuie sa cuprinda, pe langa mentiunile aratate in art. 203, date cu privire la persoana inculpatului, fapta pentru care este invinuit si incadrarea juridica a acesteia.

Art. 236 - Arestarea preventiva a inculpatului
Procurorul sesizat potrivit art. 234, daca pune in miscare actiunea penala si daca apreciaza ca sunt intrunite conditiile prevazute de lege pentru luarea masurii arestarii preventive a inculpatului, procedeaza potrivit art. 149^1.

Art. 237 - Continuarea cercetarii si ascultarea inculpatului
Dupa aducerea la indeplinire a dispozitiilor art. 233 - 236, procurorul, daca este cazul, dispune continuarea cercetarii penale. Organul de cercetare penala continua efectuarea actelor de cercetare, fiind obligat sa respecte si dispozitiile date de procuror.
Daca procurorul a pus in miscare actiunea penala, organul de cercetare penala il cheama pe inculpat, ii comunica fapta pentru care este invinuit si ii da explicatii cu privire la drepturile si obligatiile pe care le are. Atunci cand inculpatul nu locuieste in tara, organul de cercetare penala va tine seama, la fixarea termenului de prezentare in fata acestuia, de reglementarile speciale privind asistenta judiciara internationala in materie penala.
Organul de cercetare penala pune in vedere inculpatului aflat in stare de libertate ca este obligat sa se prezinte la toate chemarile ce i se vor face in cursul procesului penal si ca are indatorirea sa comunice orice schimbare de adresa.
Organul de cercetare penala va continua urmarirea si fara a-l asculta pe inculpat, cand acesta este disparut, se sustrage de la cercetare sau nu locuieste in tara.

Art. 238 - Extinderea cercetarii penale
Organul de cercetare penala, daca constata fapte noi in sarcina invinuitului sau inculpatului ori imprejurari noi care pot duce la schimbarea incadrarii juridice a faptei pentru care s-a dispus inceperea urmaririi penale ori s-a pus in miscare actiunea penala sau date cu privire la participarea si a unei alte persoane la savarsirea acelei fapte, este obligat sa faca propuneri procurorului pentru extinderea cercetarilor penale sau schimbarea incadrarii juridice. Propunerile se inainteaza in cel mult 3 zile de la data constatarii faptelor, imprejurarilor sau persoanelor noi. Procurorul va decide, prin ordonanta, in cel mult 5 zile.

Sectiunea III - Suspendarea urmaririi penale

Art. 239 - Cazuri de suspendare
In cazul cand se constata printr-o expertiza medico-legala ca invinuitul sau inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa ia parte la procesul penal, organul de cercetare penala inainteaza procurorului propunerile sale impreuna cu dosarul, pentru a dispune suspendarea urmaririi penale.
Procurorul se pronunta asupra suspendarii prin ordonanta.

Art. 240 - Ordonanta de suspendare
Ordonanta trebuie sa cuprinda, pe langa mentiunile aratate in art. 203, datele privitoare la persoana invinuitului sau inculpatului, fapta de care este invinuit, cauzele care au determinat suspendarea si masurile luate in vederea insanatosirii invinuitului sau inculpatului.
Ordonanta de suspendare a urmaririi penale se comunica, in copie, invinuitului sau inculpatului si persoanei vatamate. Dupa comunicare, dosarul se restituie organului de cercetare penala.

Art. 241 - Sarcina organului de cercetare in timpul suspendarii
In timpul cat urmarirea este suspendata, organul de cercetare penala continua sa efectueze toate actele a caror indeplinire nu este impiedicata de situatia invinuitului sau inculpatului.
Organul de cercetare penala este obligat sa se intereseze periodic daca mai subzista cauza care a determinat suspendarea urmaririi penale.

Sectiunea IV - Incetarea urmaririi penale

Art. 242 - Cazuri de incetare
Incetarea urmaririi penale are loc cand se constata existenta vreunuia dintre cazurile prevazute in art. 10 lit. f)-h), i^1) si j) si exista invinuit sau inculpat in cauza.
Daca in aceeasi cauza sunt mai multi invinuiti sau inculpati ori daca mai multe fapte fac obiectul aceleiasi cauze, incetarea urmaririi se face numai cu privire la invinuitii sau inculpatii, ori la faptele pentru care exista cazul de incetare a urmaririi.

Art. 243 - Procedura incetarii
Organul de cercetare penala, cand constata existenta vreunuia dintre cazurile prevazute in art. 10 lit. f)-h), i1) si j), inainteaza procurorului dosarul impreuna cu propuneri de incetare a urmaririi penale.
Procurorul se pronunta asupra incetarii urmaririi penale prin ordonanta, dispunand potrivit art. 11 pct. 1 lit. c). In cazul in care nu s-a pus in miscare actiunea penala, incetarea urmaririi penale se pronunta prin rezolutie motivata.
Atunci cand cazul de incetare a urmaririi penale priveste un invinuit sau inculpat arestat, procurorul trebuie sa se pronunte asupra incetarii urmaririi penale in aceeasi zi in care a primit propunerea de incetare de la organul de cercetare penala. Daca procurorul a dispus incetarea urmaririi penale, trebuie sa ceara de indata instantei revocarea masurii arestarii preventive. In termen de 24 de ore de la primirea de la procuror a dosarului impreuna cu un referat in care se mentioneaza cazul sau cazurile de incetare a urmaririi penale constatate, instanta dispune, prin incheiere, revocarea masurii si punerea de indata in libertate a invinuitului sau inculpatului si restituie dosarul procurorului, in acelasi termen, impreuna cu o copie a incheierii.

Art. 244 - Ordonanta de incetare a urmaririi penale
Ordonanta de incetare a urmaririi penale trebuie sa cuprinda pe langa mentiunile aratate in art. 203, datele privind persoana si fapta la care se refera incetarea, precum si aratarea temeiurilor de fapt si de drept pe baza carora se dispune incetarea urmaririi penale.

Art. 245 - Dispozitii complimentare ale ordonantei
Prin ordonanta de incetare a urmaririi penale se dispune totodata asupra:
a) revocarii masurilor asiguratorii luate in vederea executarii pedepsei amenzii;
b) confiscarii lucrurilor care potrivit art. 118 din Codul penal sunt supuse confiscarii speciale si restituirii celorlalte.
Daca proprietatea corpurilor delicte si a celorlalte obiecte care au servit ca mijloace materiale de proba este contestata, ele sunt pastrate de organul de cercetare penala pana la hotararea instantei civile;
c) masurilor asiguratorii privind reparatiile civile si a restabilirii situatiei anterioare savarsirii infractiunii.
c^1) sesizarii instantei civile competente cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui inscris.
In cazul in care s-a dispus mentinerea masurilor asiguratorii privind reparatiile civile, aceste masuri se vor considera desfiintate, daca persoana vatamata nu introduce actiune in fata instantei civile in termen de 30 de zile de la comunicarea incetarii urmaririi penale;
d) cheltuielilor judiciare, stabilind cuantumul acestora, cine trebuie sa le suporte si ordonand incasarea lor;
e) restituirii cautiunii in cazurile prevazute de lege.
Daca in cursul urmaririi penale s-a luat vreuna din masurile de siguranta aratate in art. 162, se va face mentiune despre aceasta.
In cazul in care incetarea urmaririi penale priveste un invinuit sau inculpat arestat, in ordonanta se va face mentiune si cu privire la revocarea arestarii preventive dispusa de instanta, potrivit art. 243 alin. 3.

Art. 246 - Instiintarea despre incetarea urmaririi penale
Copie de pe ordonanta sau rezolutia prin care procurorul dispune incetarea urmaririi penale se comunica persoanei care a facut sesizarea, invinuitului sau inculpatului si, dupa caz, altor persoane interesate.
In cazul cand invinuitul sau inculpatul este arestat preventiv, instanta instiinteaza prin adresa administratia locului de detinere, cu dispozitia de a-l pune de indata in libertate pe invinuit sau inculpat, potrivit art. 243 alin. 3.

Art. 247
Abrogat.

Art. 248 - Restituirea dosarului si continuarea cercetarii penale
Procurorul, daca constata ca nu este cazul sa dispuna incetarea sau cand a dispus incetarea partial, restituie dosarul organului de cercetare penala, cu dispozitia de a continua cercetarea.

Sectiunea V - Scoaterea de sub urmarirea penala

Art. 249 - Cazurile si procedura scoaterii de sub urmarire
Scoaterea de sub urmarirea penala are loc cand se constata existenta vreunuia dintre cazurile prevazute in art. 10 lit. a) - e) si exista invinuit sau inculpat in cauza.
Dispozitiile art. 242 - 246 si 248 se aplica in mod corespunzator si in procedura scoaterii de sub urmarire.
In cazul prevazut in art. 10 lit. b^1) procurorul se pronunta prin ordonanta.

Art. 249^1 - Punerea in executare a ordonantei prin care s-a aplicat o sanctiune cu caracter administrativ
In cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala in temeiul art. 10 lit. b^1), executarea mustrarii sau mustrarii cu avertisment, prevazute in art. 91 din Codul penal, aplicate de procuror, se face potrivit art. 487, care se aplica in mod corespunzator.
Executarea sanctiunii cu caracter administrativ a amenzii se efectueaza potrivit art. 442 si 443.
Impotriva ordonantei prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala in temeiul art. 10 alin. 1 lit. b^1) se poate face plangere in termen de 20 de zile de la instiintarea prevazuta in art. 246.
Punerea in executare a ordonantei prin care s-a aplicat sanctiunea cu caracter administrativ a amenzii se face dupa expirarea termenului prevazut in alin. 3, iar daca s-a facut plangere si a fost respinsa, dupa respingerea acesteia.

Sectiunea VI - Procedura prezentarii materialului de urmarire penala

Art. 250 - Prezentarea materialului
Dupa punerea in miscare a actiunii penale, daca au fost efectuate toate actele de urmarire necesare, organul de cercetare penala cheama pe inculpat in fata sa si:
a) ii pune in vedere ca are dreptul de a lua cunostinta de materialul de urmarire penala, aratandu-i si incadrarea juridica a faptei savarsite;
b) ii asigura posibilitatea de a lua de indata cunostinta de material. Daca inculpatul nu poate sa citeasca, organul de cercetare penala ii citeste materialul;
c) il intreaba, dupa ce a luat cunostinta de materialul de urmarire penala, daca are de formulat cereri noi sau daca voieste sa faca declaratii suplimentare.

Art. 251 - Procesul-verbal de prezentare a materialului
Despre aducerea la indeplinire a dispozitiilor prevazute in art. 250 organul de cercetare penala intocmeste proces-verbal, in care consemneaza si declaratiile, cererile si raspunsurile inculpatului.

Art. 252 - Cereri noi formulate de inculpat
Daca inculpatul a formulat cereri noi in legatura cu urmarirea penala, organul de cercetare penala le examineaza de indata si dispune prin ordonanta admiterea sau respingerea lor.
Organul de cercetare dispune prin aceeasi ordonanta completarea cercetarii penale, atunci cand din declaratiile suplimentare sau din raspunsurile inculpatului rezulta necesitatea completarii.

Art. 253 - Prezentarea din nou a materialului de urmarire penala
Organul de cercetare penala este obligat sa procedeze din nou la prezentarea materialului, daca a efectuat noi acte de cercetare penala, sau daca constata ca trebuie sa fie schimbata incadrarea juridica a faptei.

Art. 254 - Cazuri de neprezentare a materialului
Cand prezentarea materialului nu a fost posibila din cauza ca inculpatul este disparut sau s-a sustras de la chemarea inaintea organului de cercetare penala, in referatul care se intocmeste potrivit art. 259 se arata imprejurarile concrete din care rezulta cauza impiedicarii.
Daca pana la inaintarea dosarului la procuror inculpatul se prezinta, este prins ori adus, se procedeaza la prezentarea materialului de urmarire penala.

Sectiunea VII - Terminarea urmaririi penale


&1. Urmarire fara punerea in miscare a actiunii penale


Art. 255 - Ascultarea invinuitului inainte de terminarea cercetarii
In cauzele in care nu a fost pusa in miscare actiunea penala, organul de cercetare, dupa efectuarea actelor de cercetare penala potrivit art. 232, daca exista invinuit in cauza si constata ca impotriva acestuia sunt suficiente probe, procedeaza la o noua ascultare a invinuitului, aducandu-i la cunostinta invinuirea si intrebandu-l daca are noi mijloace de aparare.
Daca invinuitul nu a propus noi probe sau propunerea sa nu a fost gasita temeinica ori daca cercetarea a fost completata potrivit propunerilor facute, cercetarea se considera terminata.

Art. 256 - Inaintarea dosarului privind pe invinuit
De indata ce cercetarea penala este terminata, organul de cercetare inainteaza dosarul procurorului cu un referat, in care consemneaza rezultatul cercetarii, spre a se decide potrivit art. 262. Referatul va cuprinde in mod corespunzator mentiunile prevazute in art. 259 - 260.

Art. 257 - Prezentarea materialului de catre procuror
Procurorul, primind dosarul, il cheama pe invinuit si ii prezinta materialul de urmarire penala potrivit dispozitiilor art. 250 si urmatoarele, care se aplica in mod corespunzator.


&2. Urmarire cu actiunea penala pusa in miscare


Art. 258 - Inaintarea dosarului privind pe inculpat
In cauzele in care actiunea penala a fost pusa in miscare, dupa completarea cercetarii si dupa indeplinirea dispozitiilor privitoare la prezentarea materialului de urmarire penala, cercetarea penala se considera terminata. Organul de cercetare penala inainteaza de indata procurorului dosarul cauzei insotit de un referat.

Art. 259 - Cuprinsul referatului intocmit de organul de cercetare penala
Referatul intocmit de organul de cercetare penala trebuie sa se limiteze la fapta care a format obiectul punerii in miscare a actiunii penale, la persoana inculpatului si la ultima incadrare juridica data faptei.
Referatul trebuie sa cuprinda fapta retinuta in sarcina inculpatului, probele administrate si incadrarea juridica.
Cand urmarirea penala priveste mai multe fapte sau mai multi inculpati, referatul trebuie sa cuprinda mentiunile aratate in alineatul precedent cu privire la toate faptele si la toti inculpatii si, daca este cazul, trebuie sa se arate pentru care fapte ori faptuitori s-a incetat urmarirea, s-a dispus scoaterea de sub urmarire ori s-a suspendat urmarirea penala.

Art. 260 - Date suplimentare
Referatul trebuie sa cuprinda date suplimentare privitoare la:
a) mijloacele materiale de proba si masurile luate referitor la ele in cursul cercetarii penale, precum si locul unde se afla;
b) masurile asiguratorii privind reparatiile civile sau executarea pedepsei amenzii, luate in cursul cercetarii penale;
c) cheltuielile judiciare.

Codul de Procedura Penala. Art. 261-360 ( Judecata) Codul de Procedura Penala. Art. 261-360 ( Judecata) Contacteaza-ne!

Codul de Procedura Penala. Art. 261-360 ( Judecata)


 

Capitolul 5 - TRIMITEREA IN JUDECATA Art. 261 - Verificarea lucrarilor urmaririi penale Procurorul este obligat ca in termen de cel mult 15 zile de la primirea dosarului trimis de organul de cercetare penala potrivit art. 256 sau 258 sa procedeze la verificarea lucrarilor urmaririi penale si sa se pronunte asupra acestora. Procurorul procedeaza ...


vezi mai multe detalii despre "Codul de Procedura Penala. Art. 261-360 ( Judecata)"

Codul de Procedura Penala. Art. 136-199(MASURILE PREVENTIVE SI ALTE MASURI PROCESUALE) Codul de Procedura Penala. Art. 136-199(MASURILE PREVENTIVE SI ALTE MASURI PROCESUALE) Contacteaza-ne!

Codul de Procedura Penala. Art. 136-199(MASURILE PREVENTIVE SI ALTE MASURI PROCESUALE)


 

Titlul IV - MASURILE PREVENTIVE SI ALTE MASURI PROCESUALE Capitolul 1 - MASURILE PREVENTIVE Sectiunea I - Dispozitii generale Art. 136 - Scopul si categoriile masurilor preventive In cauzele privitoare la infractiuni pedepsite cu detentiune pe viata sau cu inchisoare, pentru a se asigura buna desfasurare a procesului penal ori pentru a ...


vezi mai multe detalii despre "Codul de Procedura Penala. Art. 136-199(MASURILE PREVENTIVE SI ALTE MASURI PROCESUALE)"

Codul de Procedura Penala. Art. 415-524 (Executarea hotararilor penale)


 

Titlul III - EXECUTAREA HOTARARILOR PENALE 415Capitolul 1 - DISPOZITII GENERALE Art. 415 - Hotarari executorii Hotararile instantelor penale devin executorii la data cand au ramas definitive. Hotararile nedefinitive sunt executorii atunci cand legea dispune aceasta. Art. 416 - Ramanerea definitiva a hotararii primei instante Hotararile primei instante raman definitive: 1. la data pronuntarii, ...


vezi mai multe detalii despre "Codul de Procedura Penala. Art. 415-524 (Executarea hotararilor penale)"
..

Drept civil: Codul civil Cod de procedura civila Legi civile Ultima ora drept civil Modele de contracte si actiuni. Termeni si notiuni.
Drept penal: Codul penal Codul de procedura penala Legi speciale Ultima ora drept penal Modele de cereri si plangeri penale
Dreptul Familiei: Codul familiei Legi dreptul familiei Ultima ora dreptul familiei Modele de cereri si actiuni
Drept comercial: COD CAEN Legi drept comercial Ultima ora drept comercial Constituiri , modificari societati comerciale Modele acte
Dreptul Muncii: Codul muncii Legi dreptul muncii Ultima ora dreptul muncii Modele de cereri , actiuni si contestatii
Insolventa: Legislatie Informatii utile
CEDO: Conventia CEDO Jurisprudenta CEDO Informatii utile
Proprietate intelectuala: Legislatie Informatii utile
Legislatia protectiei consumatorului: Legi protectia consumatorului Informatii utile
Legislatia asigurarilor de sanatate: Legi asigurare sanatate Informatii utile
Legislatie rutiera: Legea circulatiei Regulamentul de punere in aplicare Plangeri contraventionale
Cereri si actiuni: Procedura civila- cereri Actiuni drept civil Actiuni dreptul familiei Actiuni in Dreptul Muncii Actiuni in contencios administrativ Procedura penala- cereri
Modele contracte: Contract de imprumut Contract de comodat
Noutati legislative: Legi Hotarari ale Guvernului Ordonante ale Guvernului
Informatii utile: Adrese utile
procedura penala, urmarire penala 
Creat de realizare-site-uri.ro